Nedelja imunizacije je događaj kada se šalje poruka da je imunizacija svakog deteta od najvećeg značaja za prevenciju bolesti i zaštitu života. Sloganom: „Spreči! Zaštiti! Imunizuj!”,  prenosi se poruka kroz ceo evropski region. Cilj je povećati obuhvat imunizacijom kroz podizanje svesti roditelja i staratelja, zdravstvenih radnika, donosioca odluka i medija o važnosti imunizacije. 

 

Opširnije...

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке - 20 mаrt, оbеlеžаvа sе vеć trеću gоdinu како bi sе sкrеnulа pаžnjа nа rаsprоstrаnjеnоst оvе bоlеsti, nа pоdizаnjе svеsti о znаčајu prеvеnciје i rаnоg оtкrivаnjа rака dојке, као i о pаliјаtivnоm zbrinjаvаnju оsоbа оbоlеlih оd оvе bоlеsti.

Opširnije...

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. 

Opširnije...

D.Z. Rakovica, u saradnji sa Stomatološkim fakultetom i RTV Studio B, pokrenuo je akciju pranja zuba u vrtiću kako bi deci od malena bile usađene zdrave navike.

Opširnije...