Централа

011/2335-355

Општа медицина

011/2335-985

Педијатрија

011/2321-041

11. Крајишке дивизије 57, 11090 Београд - Раковица