Хипербарична комора

Имајући у виду да Правилник о начину, поступку и индикацијама за упућивање осигураних лица на терапију у хипербаричној комори, ступа снагу 02.10.2015. (Сл.Гласник  8/15) , услуге хипербаричне оксигениције могу се пружити на терет здравственог осигурања искључиво под условима прописаним правилником. Чланом 3. Правилника утврђене су искључиво следеће индикације за упућивање осигураних лица на лечење хипербаричном оксигенацијом…

Details