За пријем у радни однос гинеколошке сестре – техничара

За пријем у радни однос педијатријске сестре – техничара

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОФТАЛМОЛОГА

За пријем у радни однос доктора медицине

За пријем у радни однос 3 спремачице

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ Гинекологије и акушерства

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ

За пријем у радни однос лабораторијског техничара

За пријем у радни однос СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ Гинекологије и акушерства

За пријем у радни однос 3 медицинске сестре – техничара

За пријем у радни однос 3 доктора медицине

За пријем у радни однос спремачице

За пријем у радни однос 2 спремачице

За пријем у радни однос 2 медицинске сестре – техничара

За пријем у радни однос више медицинске сестре

За пријем у радни однос лабораторијског техничара

За пријем у радни однос 3 доктора медицине

За пријем у радни однос 2 медицинске сестре и више медицинске сестре

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ Гинекологије и акушерства

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ Медицине рада

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОРЛ

За пријем у радни однос СПЕЦИЈАЛИСТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ

За пријем у радни однос ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

За пријем у радни однос у Служби за
техничке и друге сличне послове – Спремачица