Референт за безбедност

011/3054-409

referent.za.bezbednost@dzrakovica.rs

Пословна статистика

011/3054-427

statistika@dzrakovica.rs

Правна служба

011/3054-411

pravna.sluzba@dzrakovica.rs

Књиговодство

011/3054-413

knjigovodstvo@dzrakovica.rs

Ликвидатура

011/3054-410

likvidator@dzrakovica.rs

Благајна

011/3054-408

blagajna@dzrakovica.rs

Магацин

011/3054-443

magacin@dzrakovica.rs

Архива

011/3054-404

arhiva@dzrakovica.rs

Ekономска служба

011/3054-407

ekonomska.sluzba@dzrakovica.rs

Служба за обрачун зарада

011/3054-405

obracun.zarada@dzrakovica.rs

Служба за информационе технологије

011/3054-446

informatika@dzrakovica.rs

Кадровска служба

011/3054-412

kadrovska.sluzba@dzrakovica.rs

Техничка служба

062/8856-439

tehnicka.sluzba@dzrakovica.rs

Апотека

011/3054-447

apoteka@dzrakovica.rs

Вешерај

011/3054-430