Управа

Начелник: др Јелена Којадиновић

Главни техничар: Саша Ранковић

Радно време

Понедељак – Петак

07.00 – 20.00

Подређене јединице

Дечија и превентивна стоматологија (Раковица II)

Стоматологија за децу и омладину (Раковица II)

Стоматологија за одрасле (Раковица I, Канарево Брдо, Лабудово Брдо, Ресник)

Стоматолошки рендген (Канарево Брдо)

Орална хирургија (Раковица I)

Ценовник стоматолошких услуга