За пријем у радни однос Вишег Физиотерапеутског техничара

За пријем у радни однос Психолога

За пријем у радни однос Самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника

-ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ-ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ 11.02.2021.

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОПШТЕГ СМЕРА

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОПШТЕГ СМЕРА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -ОПШТЕГ СМЕРА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ПЕДИЈАТРИЈСКОГ СМЕРА

ВИШИ РЕНДГЕН ТЕХНИЧАР

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Лабораторијски техничар.

СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА -ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА 27.01.2020.

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- СПЕЦИЈАЛИСТИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ.ПСИХИЈАТРИЈЕ/НЕУРОПСИХИЈАТРИЈЕ 27.01.2020.

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ 12.02.2020.

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 22.04.2020.

СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 22.04.2020

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ-ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ 22.04.2020.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ -2 ИЗВРШИЛАЦ 29.04.2020.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ 29.04.2020.

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР 12.05.2020.

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 12.05.2020.

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 12.05.2020.

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ-АРХИВАР 12.05.2020.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 14.07.2020.

Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине, радно место Медицинска сестра-техничар.15.09.2020.

Служба за здравствену заштиту жена, радно место Медицинска сестра-техничар.15.09.2020.

Специјалистичко-консултативна служба, радно место ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ- СПЕЦ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ 15.102020.

Виша медицинска сестра за контролу квалитета

Медицинска сестра – техничар

Доктор специјалиста интерне медицине

Лице за безбедност

-ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ РАДА

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

-МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ