Адреса

Краљице Јелене 22

11090 Београд

Србија

Телефон

телефон: +381 11 3054 400

факс: +381 11 3054 414

Административне службе

Медицинске службе

Email

office@dzrakovica.rs

Радно време

понедељак – петак

07.00 – 15.00

ПИБ

100166428

Матични број

07009801

ЈБКЈС

02408

Шифра делатности

8621

Потврда за ПДВ

135774244

Рачун буџетских средстава

840-620661-60

Рачун сопствених средстава

840-620667-42