Covid centar се укида од 26.11.2022. отворене амбуланте за град Београд су Дом здравља „Земун“ и “Др Милутин Ивковић”-Палилула