Одлука о пријему у радни однос на неодређено време на радном месту спремачице

Обавештење о избору кандидата за радно место: Специјалиста Офталмологије

Обавештење о избору кандидата за радно место: Специјалиста Гинекологије и акушерства

Обуставља се поступак за радно место – Специјалиста Педијатрије

Обавештење о избору кандидата за радно место: Лабораторијски техничар

Обавештење о избору кандидата за радно место: Стоматолошка сестра

Обавештење о избору кандидата за радно место: Доктор медицине

Обавештење о избору кандидата за радно место: Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Обавештење о избору кандидата за радно место: Виши Физиотерапеут

Обавештење о избору кандидата за радно место: Психолог

Обавештење о избору кандидата за радно место: Шеф рачуноводства

Обавештење о избору кандидата за радно место: виша медицинска сестра, медицинска сестра

Обуставља се поступак за радно место – Доктор медицине – Специјалиста ОРЛ

Обуставља се поступак за радно место – Доктор медицине – Специјалиста медицине рада

Обуставља се поступак за радно место – Доктор медицине – Специјалиста гинекологије

Обуставља се поступак за радно место – Доктор медицине – Специјалиста медицине рада

Специјалистичко-консултативна служба, радно место специјалиста психијатрије

Специјалистичко-консултативна служба, радно место специјалиста интерне медицине

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију, радно место специјалиста физикалне медицине

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Виши Рендген техничар.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место специјалиста опште медицине

Овлашћени интерни ревизор

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар.

Поништава се поступак за радно место – Доктор медицине – Специјалиста медицине рада

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место специјалиста опште медицине

Обуставља се поступак за радно место – SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAŠTITE , BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Служба за стоматолошку здравствену заштиту , стоматолошка сестра-техничар.

Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине доктор медицине специјалиста педијатрије

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Лабораторијски техничар.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Административни радник у Цовид амбуланти.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбулант- Поништај

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбуланти.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, 2 радна места доктора медицине у Цовид амбуланти

Служба за здравствену заштиту радника, радно место психолога

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбуланти.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место специјалиста доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у амнуланти заснивају 2 извршилаца

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место виша медицинска сестра у поливалентној патронажи

Служба за правне и економске-финансијске послове, одељење за правне, кадровске, јавне набавке и опште послове на радном месту референт за правне, кадровске и административне послове-архивар

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Магистар фармације – медицински биохемичар

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију радно место специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Слуђба за здрвствену заштиту деце, школске деце и омладине доктор медицине специјалиста педијатрије

Обуставља се поступак за радно место – Администартивни радник са вишом стручном спремом

Служба за стоматолошку здравствену заштиту на радном месту сестре техничара

Служба за правне, економско-финансиске, техничке и друге сличне послове на радном месту обезбеђења без оружија-чувар

Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине доктор медицине специјалиста педијатрије

Одлука о поништењу конкурса лице за безбедност

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију на радном месту вишег физиотерапеута

Одлука о пријему у радни однос на неодредјено време два лекара

Одлука о пријему у радни однос на неодредјено време једна више медицинске сесрте

Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине доктор медицине специјалиста педијатрије

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију на радном месту вишег физиотерапеута

Одлука о пријему у радни однос на неодредјено време на радном месту спремачице

Одлука о пријему у радни однос на неодредјено време на радном месту медицинксе сестре техничара

Одлука о пријему у радни однос на неодређено време на радном месту доктора медицине

Одлука о пријему у радни однос на неодређено време на радном месту доктора медицине

Одлука о пријему у радни однос на неодређено време на радном месту спремачице

Обуставља се поступак за пријем у радни однос на неодређено време на радном месту спремачице