Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбулант- Поништај

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбуланти.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, 2 радна места доктора медицине у Цовид амбуланти

Служба за здравствену заштиту радника, радно место психолога

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у Цовид амбуланти.

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место специјалиста доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у кућном лечењу

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у амнуланти заснивају 2 извршилаца

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место виша медицинска сестра у поливалентној патронажи

Служба за правне и економске-финансијске послове, одељење за правне, кадровске, јавне набавке и опште послове на радном месту референт за правне, кадровске и административне послове-архивар

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Магистар фармације – медицински биохемичар

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију радно место специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Слуђба за здрвствену заштиту деце, школске деце и омладине доктор медицине специјалиста педијатрије

Обуставља се поступак за радно место – Администартивни радник са вишом стручном спремом