Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место специјалиста доктора медицине

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у кућном леченју

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место Медицинска сестра-техничар у амнуланти заснивају 2 извршилаца

Служба за здравствену заштиту одраслих становника, радно место виша медицинска сестра у поливалентној патронажи

Служба за правне и економске-финансијске послове, одељење за правне, кадровске, јавне набавке и опште послове на радном месту референт за правне, кадровске и административне послове-архивар

Служба за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, радно место Магистар фармације – медицински биохемичар