О нама

Дом здравља Раковица

Својим развојем се трансформисао и данас постоји као јединствена целина коју чине службе и уже организационе јединице: здравствене станице и амбуланте у оквиру којих су одељења и одсеци.

Историјат

Малобројни здравствени кадар, 1 лекар, 1 сестра, 1 административни радник, у годинама непосредно после другог светског рата су били зачетници развоја здравствене заштите у Раковици.
Развојем индустрије у овом подручју нагло се повећава број становника и потребе за здравственим услугама.
Дом здравља Раковица основан је 1953. године као први организовани облик здравствене заштите на овој територији.
У скромним условима, у стамбеним објектима започеле су са радом службе опште медицине, гинекологије и стоматологије.
Постепено се Дом здравља развија, формирају се огранци – амбуланте у Реснику, Кијеву, Лабудовом брду, Канаревом брду, Кошутњаку… Проширује се делатност и обим рада здравствене службе, граде се наменски објекти: 1959 у Раковици је отворен диспанзер за мајку и дете, 1962. још један објекат у Раковици за општу медицину, стоматологију…
На Лабудовом брду се 1976. адаптира простор за здравствену станицу, а 1978. је завршена изградња великог објеката на Канаревом брду, где су смештене и све дијагностичке и консултативне службе.
У Реснику је 1991. отворена савремена здравствена станица, а 2017 је отворен нови, модеран објекат на Лабудовом брду.

Дом здравља Раковица данас је једина здравствена установа у градској општини Раковица која покрива територију од 3 000 ха и где живи 120 000 становника. Насеља заузимају велику територију, непрекидно се шире и имају стални пораст броја становника.
Поред унапређења и очувања здравља становништва, што је општи циљ рада здравствене службе, циљеви којима се тежи су информисан и задовољан корисник и здравствени радник. То се постиже кроз континуирану едукацију запослених, унапређење вештина комуникације, увођење нових технологија и информационог система, затим обнављање и иновирање медицинских апарата и друге опреме, реновирање и уређење радног простора, контрола и обезбеђење услова за сигуран рад…
Добра доступност здравствене службе становништву Раковице је омогућена територијалном организацијом рада у 4 здравствене станице и 9 стоматолошких ординација у школама. Поред тога пацијентима је омогућено лечење и контрола здравља и у кућним условима. Различити облици делатности установе ( прегледи и лечење код изабраног лекара, консултативни прегледи, лабораторијска, рентген и ултразвучна дијагностика, рехабилитација, стоматолошка заштита, специфична здравствена заштита на раду…) су организовани кроз рад 9 организационих јединица – служби.
Оснивач Дома здравља је Град Београд, рад установе највећим делом финансира Републички фонд за здравствено осигурање. Инвестиције и опрема се финансирају из средстава оснивача, Министарства здравља и сопствених прихода

ДОМ ЗДРАВЉА У БРОЈЕВИМА

Дом здравља Раковица је једина здравствена установа у градској општини Раковица која покрива територију од 3 000 ха и где живи 120 000 становника. Насеља заузимају велику територију, непрекидно се шире и имају стални пораст броја становника.

Поред унапређења и очувања здравља становништва, што је општи циљ рада здравствене службе, циљеви којима се тежи су информисан и задовољан корисник и здравствени радник. То се постиже кроз континуирану едукацију запослених, унапређење вештина комуникације, увођење нових технологија и информационог система, затим обнављање и иновирање медицинских апарата и друге опреме, реновирање и уређење радног простора, контрола и обезбеђење услова за сигуран рад…

Добра доступност здравствене службе становништву Раковице је омогућена територијалном организацијом рада у 4 здравствене станице и 10 стоматолошких ординација у школама. Поред тога пацијентима је омогућено лечење и контрола здравља и у кућним условима. Различити облици делатности установе ( прегледи и лечење код изабраног лекара, консултативни прегледи, лабораторијска, рентген и ултразвучна дијагностика, рехабилитација, стоматолошка заштита, специфична здравствена заштита на раду…) су организовани кроз рад 9 организационих јединица – служби.

Оснивач Дома здравља је Град Београд, рад установе највећим делом финансира Републички фонд за здравствено осигурање. Инвестиције и опрема се финансирају из средстава оснивача, Министарства здравља и сопствених прихода

Укупан број запослених у Дом здравља Раковица је 435, од чега 370 запослених припада медицинском, а 65 немедицинском кадру.У Дому здравља Раковица годишње се пружи око 2 000 000 услуга, и то: 660 000 прегледа лекара и 1 440 000 превентивних, дијагностичких и терапијских услуга. Просечни становник Раковице годишње посети свог изабраног лекара 5 пута, специјалисту консултанта 1 пут, стоматолога 0,8 пута; обави 0,2 радиолошка или ултразвучна дијагностичка прегледа и 7 лабораторијских анализа, добије 5 других дијагностичких или терапијских услуга, и 0.4 превентивна савета.