Планови набавки

Прва измена плана јавних набавки 2024.

План набавки 2024.

Трећа имена плана набаки 2023

Друга измена плана набавки 2023.

Прва измена плана набавки 2023.

План набавки 2023.

Трећа измена плана набавки 2022.

Друга измена плана набавки 2022.

Прва измена плана набавки 2022.

План набавки 2022.

Четврта измена плана набавки 2021.

Трећа измена плана набавки 2021.

Друга измена плана набавки 2021.

Прва измена плана набавки 2021.

План набавки 2021.

Прва измена плана набавки 2020.

План набавки 2020.

Шеста измена плана набавки 2019.

Пета измена плана набавки 2019.

Четврта измена плана набавки 2019.

Трећа измена плана набавки 2019.

Друга измена плана набавки 2019.

Прва измена плана набавки 2019.

План набавки 2019.

Прва измена плана набавки 2018.

План набавки 2018.

Пета измена плана набавки 2017.

Четврта измена плана набавки 2017.

Трећа измена плана набавки 2017.

Друга измена плана набавки 2017.

Прва измена плана набавки 2017.

План набавки 2017.

План набавки 2016.