Финансијски планови

Друга измена финансиског плана 2024.

Прва измена финансијског плана 2024.

Финансијски план 2024.

Четврта измена финансијског плана 2023.

Трећа измена финансијског плана 2023.

Друга измена финансијског плана 2023.

Прва измена финансијског плана 2023.

Финансијски план 2023.

Трећа измена финансијског плана 2022.

Друга измена финансијског плана 2022.

Прва измена финансијског плана 2022.

Финансијски план 2022.

Пета измена финансијског плана 2021.

Четврта измена финансијског плана 2021.

Трећа измена финансијског плана 2021.

Друга измена финансијског плана 2021.

Прва измена финансијског плана 2021.

Финансијски план 2021.

Прва измена финансијског плана 2020.

Финансијски план 2020.

Осма измена финансијског плана 2019.

Седма измена финансијског плана 2019.

Шеста измена финансијског плана 2019.

Пета измена финансијског плана 2019.

Четврта измена финансијског плана 2019.

Трећа измена финансијског плана 2019.

Друга измена финансијског плана 2019.

Прва измена финансијског плана 2019.

Финансијски план 2019.

Прва измена финансијског плана 2018.

Финансијски план 2018.

Пета измена финансијског плана 2017.

Четврта измена финансијског плана 2017.

Трећа измена финансијског плана 2017.

Друга измена финансијског плана 2017.

Прва измена финансијског плана 2017.

Финансијски план 2017.

Финансијски план 2016.