Главна сестра

011/3054-426

glavna.sestra@dzrakovica.rs

Лице за заштиту података о личности

011/3054-426

glavna.sestra@dzrakovica.rs

Референт за безбедност

011/3054-409

referent.za.bezbednost@dzrakovica.rs

Статистика

011/3054-427

statistika@dzrakovica.rs

Правна служба

011/3054-411

pravna.sluzba@dzrakovica.rs

Књиговодство

011/3054-413

knjigovodstvo@dzrakovica.rs

Ликвидатура

011/3054-410

likvidator@dzrakovica.rs

Благајна

011/3054-408

blagajna@dzrakovica.rs

Обрачун зарада

011/3054-405

obracun.zarada@dzrakovica.rs

Магацин

011/3054-443

magacin@dzrakovica.rs

Писарница

011/3054-404

arhiva@dzrakovica.rs

Економска служба

011/3054-407

ekonomska.sluzba@dzrakovica.rs

ИКТ служба

011/3054-446

informatika@dzrakovica.rs

Кадровска служба

011/3054-412

kadrovska.sluzba@dzrakovica.rs

Техничка служба

062/8856-439

tehnicka.sluzba@dzrakovica.rs

Апотека

011/3054-447

apoteka@dzrakovica.rs