Квалитет

На основу члана 45 став 1. Закона о Влади, Влада је донела Стратегију за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, којем се тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у Републици Србији.

Примена ове стратегије има за циљ да смањи:

неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената

неефикасно коришћење здравствених технологија

време чекања на медицинске процедуре и интервенције

незадовољство корисника пруженим здравственим услугама

незадовољство запослених у систему здравствене заштите

трошкове који настају због лошег квалитета

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите и саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Дом здравља Раковица  делује у складу са Стратегијом за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената. У оквиру Стратешког плана Дома здравља Раковица  за период од 2018. до 2022. године као један од 4 главна стратешка циља постављен је и квалитет и безбедност пацијента. У Дому здравља Раковица  постоји Комисија за унапређење квалитета рада – стручно тело које се стара о  сталном  унапређењу квалитета здравствене заштите у нашој установи.