Директор

Др сци. мед. Светлана Антић, интерниста - нефролог

Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља. Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је Оснивачу за рад Дома здравља.

Помоћник директора

Сања Миливојевић, дипломирани правник

Помоћник директора за немедицинске послове

Главна сестра

Лидија Крушкоња, висока струковна сестра

Главна сестра Дома здравља Раковица

 

Управни одбор

Др мед. Милинко Мишкељин

Председник управног одбора

Марина Лаић

Члан управног одбора

Др мед. Јелена Јанковић

Члан управног одбора

Др мед. Владимир Дмитровић

Члан управног одбора