Актуелно

 

31. мај, Светски дан без дувана

Епидемија коришћења дувана је један од највећих јавно здравствених проблема са којом је свет суочен, имајући у виду да се коришћење дувана директно повезује са више од 8 милиона смртних исхода у глобалној популацији ( СЗО ). Од тога, око 7 милиона смртних исхода је проузроковано директном употребом дувана док је код 1,2 милиона узрок…

Details

Обавештење о лечењу деце војних осигураника

На основу дописа Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала Београд ( 01 бр 180-905/21-1) деца чланова породице војних осигураника са сумњом на заразну болест Ковид 19 моћи ће да остварују право на здравствену заштиту ( преглед, дијагностика и лечење) у Дому здравља Раковица без иницијалног упута.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНОГ СА БОЛОВАЊА

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОПШТЕГ СМЕРА, за рад у Служби за здравтвену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом-1 извршилац, ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ОПШТЕГ СМЕРА за рад у Консултативно-специјалистичкој служби- 1 извршилац МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР -ОПШТЕГ СМЕРА, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентном патронажом- 2  …

Details

Имунизација становништава против заразне болести Ковид 19 у ДЗ Раковица

Имунизација становништва у Дому здравља Раковица против инфекције изазване вирусом SARS COV 2 – Ковид 19, врши се према Правилнику о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести и Стручно методолошком упутству за спровођење обавезне и препоручене имунизације становништва за 2021. годину Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. У…

Details

МАРТ, МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Малигне болести представљају други по реду од водећих узрока умирања у свету и процена Светске здравствене организације је да је у свету у 2018. години од ових болести умрло око 9,6 милиона људи. 1 од 6 смртних исхода је према овом прорачуну проузроковано неком од малигних болести. Око 70% свих смртних исхода од рака је…

Details