Са вама од 1953.

Дом здравља Раковица

Својим развојем се трансформисао и данас постоји као јединствена целина коју чине службе и уже организационе јединице: здравствене станице и амбуланте у оквиру којих су одељења и одсеци.

Медицина рада

Прегледе обавља стручни тим лекара специјалиста медицине рада, неуропсихијатара,  интерниста, офталмолога, ОРЛ специјалиста, рендгенолога и стручних сарадника – психолога.


ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА 

  • претходни прегледи
  • периодични прегледи
  • оцена радне способности
  • прегледи возача (аматера и професионалаца)
  • прегледи за упис у средње и више школе и факултете
  • професионална оријентација
  • систематски прегледи радника
  • циљани систематски прегледи вида и очног лекара
  • процена ризика и анализа радних места
  • вештачење за решавање стамбеног питања
oftamologija
Lab

Актуелности

Будите увек информисани