Канарево брдо

Централа

Стоматологија дечије

Стоматологија одрасли​

Стоматологија протетика​

Стоматологија рендген

Гинекологија​

Педијатрија​

Школско​

Кућно лечење​

Интерно

Неуропсихијатрија

ОРЛ

Очно

Психолог

АРИ

Социјални радник

Ултразвук

Рендген

Лабораторија

Патронажа